Samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Innføring Helseplattformen i HMR

I denne møteserien får vi status og erfaringsutveksling for å sikre tett dialog knytt til innføringa av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal. Møtet skal bidra til å identifisere behov for tiltak for å ivareta pasientsikkerheit og kapasitet i helsetenestene.

Sist oppdatert 30.04.2024