Koordinerande einingar i kommunar i Møre og Romsdal

I kommunane kan ein eller fleire personar ha oppgåver som er knytt til koordinerande eining. Dette kan også gjelde individuell plan. Klikk på aktuell kommune for meir informasjon.

Sist oppdatert 17.04.2023