Endring av rutiner for ulike tilstander innen bryst- og endokrinkirurgi

På grunn av endring av rutiner ved bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk er det en del tilstander som nå ikke vil bli vurdert av kirurg etter bildediagnostikk er gjennomført. Dette skyldes dels at radiologer gjør den kliniske vurdering, og dels at i en del tilfeller er det ikke nødvendig med klinisk vurdering hos kirurg hvis bildediagnostikk er normal/benign.

Publisert 10.06.2024

Dette gjelder:

  1. Gynekomasti
  2. Mastalgi
  3. Gul/grønn/hvit/bilateral sekresjon
  4. Kul

 

1. Gynekomasti

Menn med kul i brystet utredes med mammografi tomosyntese for å utelukke brystkreft. Dersom disse bildene ikke viser tegn til malignitet er det ikke nødvendig med ultralyd eller kirurgisk vurdering. Hvis det foreligger gynecomasti er det ikke standard behandling å operere. Skulle gynekomasti være kosmetisk skjemmende og pasienten ønsker kirurgi kan de oppsøke private sykehus for operasjon. Utredning av bakenforliggende årsak til gynekomasti gjøres av fastlege.

https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/mannlige-kjonnsorgan/symptomer-og-tegn/gynekomasti-hos-menn

 

2. Mastalgi

Mastalgi i fertil alder er fysiologisk og krever ikke utredning i spesialisthelsetjenesten uten samtidig nytt palpasjonsfunn. Ved nyoppståtte ensidige smerter hos postmenopausale kvinner der det ikke foreligger palpasjonsfunn kan fastlege sende forordning til radiologisk avdeling for mammografi tomosyntese bilateralt. Ved normale bilder avsluttes pasienten i spesialisthelsetjenesten. 

https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/symptomer-og-tegn/smerter-i-brystene 

 

3. Sekresjon

Utredning i form av bildediagnostikk er kun indisert ved nyoppstått, persisterende ensidig sekresjon som er blodig eller blank. Utredning vil da være mammografi og ultralyd for å identifisere underliggende kreft, papillom eller andre høyrisiko lesjoner. Bakenforliggende årsak som hyperprolaktinemi eller medikamentutløst må vurderes av fastlege.

Det er viktig at type sekresjon framgår av henvisning: om den er ensidig eller bilateral, om den er spontan eller kun ved press mot brystvorte og hvilken farge sekretet har- hvis det ikke dreier seg om spontan ensidig sekresjon som er blodig eller blank vil henvisningen bli returnert. Pasienten vil få time til bildediagnostikk først, og ny time til kirurg en annen dag hvis det er behov for det.

https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/symptomer-og-tegn/sekresjon-fra-brystvorte

 

4. Kul i brystet

Radiolog utfører og vurderer bildediagnostikk, og tar biopsi ved behov. Radiolog palperer aktuelle kul, men gjør ingen generell klinisk undersøkelse av bryst/aksiller- dette må henvisende lege ha gjort på forhånd.

  • Hvis trippeldiagnostikk viser benignt/normalt funn avslutter radiolog utredningen og sender svar til fastlege.
  • Hvis trippeldiagnostikk viser sannsynlig benigne funn som er biopsert, blir svar sendt til fastlege når histologisvaret foreligger. Vi ber da om at fastlege informerer pasient om resultatet.
  • Hvis trippeldiagnostikk viser malignitetssuspekte funn som er biopsert får pasienten time til kirurg når histologisvaret er klart.