Endring i rutine for kontroller etter brystkreftoperasjon

Publisert 10.06.2024

1, 2, og 5-årskontroll etter brystkreftoperasjon foregår på sykehuset og pasientene bruker da å få time til mammografi og time hos kirurg samme dato. På grunn av kapasitetsproblem er det ikke lenger mulig å samordne time for mammografi og time hos kirurg. Pasientene får derfor nå som hovedregel først en time til mammografi, der vi sender kopi av svar til fastlege, og klinisk time hos kirurg vil skje på et senere tidspunkt. I de tilfeller der mammografi viser patologi vil radiologene ta ansvar for å kalle pasienten tilbake for videre utredning.

10-årskontroll etter brystkreftoperasjon har tidligere også foregått på sykehuset, men dette går vi nå bort fra, i tråd med praksis andre steder i Norge (i nasjonalt handlingsprogram er det bare anbefalt at 1, 2 og 5 års kontroll foregår på sykehuset).

Radiologene forsøker å være så tydelige som mulig i svaret slik at henvisende lege enkelt skal forstå om pasienten er ferdig utredet, eller om pasienten får ny time til kirurg en annen dag. Det er mange endringer som skal på plass, så ordlyden kan nok være litt forskjellig, men vi forsøker å få det så likt som mulig.