Henvisninger til mammografikontroller – sendes til radiologisk avdeling

Når en pasient skal henvises fra fastlege til mammografikontroll pga tidligere brystkreft, påviste premaligne forandringer eller arvelig risiko for brystkreft skal dette sendes til radiologisk avdeling som forordning for mammografi tomosyntese, og ikke som en klinisk henvisning til endokrinkirurgisk poliklinikk.

Publisert 10.06.2024

Hvis den blir feilsendt til endokrinkirurgisk poliklinikk er vi dessverre nødt til å returnere den.