Sending av pasienter til Evidia for utredning

Pasienter som blir henvist til Helse Møre og Romsdal for brystdiagnostikk kan bli timesatt hos Evidia Trondheim for utredning.

Publisert 10.06.2024

Pasientene kan derfor bli kontaktet direkte av Evida og bør orienteres om dette ved henvisning. Evidia Trondheim vil bli benyttet av HMR inntil videre for å sikre nødvendig kapasitet i tillegg til utredning i Helse Møre og Romsdal.