Barn som pårørande er ein del av helsetenesta

- Det var stor interesse for fagdagen for dei barneansvarlige i Helse Møre og Romsdal fortel koordinator Anne Hollingen. - Heile 100 barneansvarlige var samla til fagdag på Scandic Alexandrea i Molde torsdag 28. mars

Publisert 29.03.2019
Sist oppdatert 01.03.2021
En person som står foran en gruppe mennesker som sitter ved bord
Anne Hollingen

​Frå Bekymring til handling var overskrifta for dagen. - Formålet med kravet om å ha barneansvarlege i klinikkane er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i betre stand til å mestre situasjonen når ein av forelder blir alvorlig sjuk seier Hollingen. - Formålet å førebygge problem hos barn og foreldre.

Programmet

På programmet sto både gripande brukarhistorier og gode diskusjonar rundt korleis vi bør registrer dette arbeidet likt i hele helseføretaket.

Senter for incest og seksuelle overgrep(SMISo) i MR og Krisesenteret i Kristiansund fortalte korleis dei jobbar med barn som pårørande.

Fagdag barneansvarlige

Det enklaste ofte er det beste

Rosina i pølsa var Helga Melkeaaen frå Rusbehandling Midt Norge som snakka om barnesamtalen. Buskapet var at det enklaste ofte er det beste. Hun la også vekt på at dette arbeidet er ein del av helsehjelpen på lik linje med anna helsearbeid.

- Det var kjekt å få Melkeraaen hit seier Hollingen. - Hun er ein inspirerande fagperson med mykje kunnskap og gode formidlingsevner. I 2018 fikk hun Kongens fortenestemedalje for sitt arbeid på dette området.