Reiseutgifter for barn som pårørande

- Barn kan no få dekka utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell, når foreldre eller søsken mottar helsehjelp. Det er ei gledeleg nyheit seier barnekoordinator i Helse Møre og Romsdal Anne Hollingen.

Jan Ole Bolsø
Publisert 05.03.2019
Sist oppdatert 24.02.2021
En person i en kjole

​I styringskravet for 2019 står det at barn som pårørande frå 1. januar 2019 er inkludert i pasientreiseforskriften. I paragarf 19 andre ledd står det:
Mindreårige barn har rett til å få dekket utgifter ved reise til helsepersonell som skal ivareta barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging etter helsepersonelloven § 10 a eller § 10 b.
 

Reise dit helsepersonell yter helsehjelp

- Det betyr at barn som pårørande og etterlatne får dekka utgifter når dei reiser til helsepersonell som skal bidra til at dei får informasjon og nødvendig oppfølging fortel barnekoordinator Hollingen. -Til dømes når ein forelder eller søsken er pasient med psykisk sjukdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sjukdom eller skade. Det same gjeld når foreldre eller søsken dør.

Det er viktig å merke seg at barn som pårørande ikkje skal betale eigenandel når dei er under 16 år, og at rettigheita til å få dekka reiseutgifter etter denne paragrafen gjeld til dei er 18 år.

Korleis få dekket reiseutgifter

For å søkje om å få dekket reiseutgifter for barnet, må Pasientreiser sitt reiserekningsskjema på papir fylles ut og sendes i posten. Det er viktig at oppmøtebekrefting frå helsepersonell eller behandlar vert lagt ved søknaden.  Reiserekningsskjemaet finner du på helsenorge.no.

Søk om reisedekning.Papirskjema