Retningsliner om bruk av kommunalt følgepersonell til pasientar som er til behandling i Helse Møre og Romsdal HF

Retningsline når personar med spesielle oppfølgingsbehov vert innlagt ved Helse Møre og Romsdal HF med bistand av kommunalt tilsett personell og tilhøyrande vedlegg. Retningslina er oppdatert hausten 2022.

Sist oppdatert 03.03.2023