Erfaringsamlinger for helsepersonell

I februar 2019 arrangerte vi erfaringsamlingar for helsepersonell. Til samen var rundt 450 personar samla i Ålesund og Molde for å drøfte og utveksle erfaringar så langt i arbeidet med å implementere palliativ plan i Møre og Romsdal.

Publisert 19.03.2019
Sist oppdatert 30.05.2023
palliativ plan

Alle kommunar har tatt palliativ plan i bruk, nokon i stor grad og andre har nettopp begynt. Erfaringane er at det er viktig å følgje prosedyren og planen skal følgje pasient elektronisk der han er. Det skal alltid sendast med i innleggelsesrapport om pasienten blir innlagt på sjukehus. Sjukehuspersonell må også bruke planen aktivt.

Det er gledelig at fleire og fleire kommunar og fylker i landet vel å ta vårt palliativ planverktøy i bruk.

Presentasjonar frå samlingane:

Betyding av forberedelse og palliativ plan for pasientar med demens v/ Overlege Aart Huurnink

Betydning av kommunikasjon og en felles forståelse i møte med alvorlig sjuke  v/ Overlege Aart Huurnink

Palliativ plan/plan for lindring - Et levende planverktøy for omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom  v/ Kreftkoorfinator Tanja Alme

Palliativ plan – Praktisk bruk og statistikk   Lege Bardo Driller