Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient

Workshop for å drøfte bruk av palliativ plan for den eldre multisjuke pasient

TID: Torsdag 5. september kl 10.00 – 15.00 STAD: Vestnes Fjordhotell

Publisert 28.06.2019
Sist oppdatert 31.05.2021
Et nærbilde av hender som holder hverandre
Palliativ plan - et levende planverktøy for omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom

​MÅL FOR SAMLINGA:

Kva kan vi samarbeide om, kva er felles og korleis
understøtte planar med utgangspunkt i pasienten sin tilstand og ynskjer.

PÅMELDING:

Send mail til Tanja Alme snarast og seinast innan 30. august:Tanja.alme@sula.kommune.no


PROGRAM:

10:00 Velkomen. Formålet med dagen
10:10 Presentasjon – forventningar til dagen
10:30 Den eldre multisjuke pasient, plan for 2019 og 2020 v. Britt Valderhaug Tyrholm
      Palliativ plan v. Tanja Alme
11:15 Beinstrekk
11:30 Praktiske eksempler på bruk av palliativ plan overfor andre diagnoser enn kreft.
      Palliativ plan for pasient med kols v. Thomas Rakvåg, fastlege Midsund kommune og Bardo Driller, palliativt team Molde sjukehus
      Palliativ plan for pasient med hjertesvikt v. Eva Rice, overlege hjertesvikt poliklinikk
      Palliativ plan for pasient med demens v. Anne-Line Sommerdalen, kommuneoverlege/fastlege Giske kommune
12:15 Lunsj
13:00 Arbeid i grupper
14:00 Diskusjon i plenum
14:45 Oppsummering og vegen vidare

Mer informasjon finner du her