Ventetider og offentleg finansierte behandlingsstadar

Du kan velge mellom alle offentlege behandlingsstadar. For å få dekka utgifter til undersøking eller behandling ved ein privat behandlingsstad, må behandlingsstaden ha avtale med eit regionalt helseføretak eller ei godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlinga.

Kontaktinfo informasjonstenesten Velg behandlingsstad

​​Ansvarlig for informa​sjonstenesten Velg behandlingssted i Helse Midt-Norge
 
Regional pasientrådgiver Astrid Brudeseth:
tlf. 800 41 004


​For meir informasjon og hjelp til å velge behandlingsstad - les på nettsidene til Helse Midt-Norge

Behandlingsstad
Pasientrådgivar velg behandlingsstad

Ventetider samla oversikt frå Helse​ Norge​

  • Søkbar oversikt basert på diagnose eller tema

Behandlingsstada​r med offentlege avtalar​ 

  • ​​Her finn du ei oversikt over sjukehus og andre stadar du kan få behandling. 

Ventetider fordelt på behandlingstilbod

  • Søkbar oversikt over alle behandlingsstadar med offentlege tilbod (Helse Norge)

Ventetider vedrørande rehabilitering​

  • Søkbar oversikt over behandlingsstadar for rehabilitering
Ventetid avtalespesialistar​
  • ​Meir om avtalespesialistar ​og oversikt over avtalespesialistar i Helse Midt-Norge
Sist oppdatert 25.04.2024