Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Publikasjonar

I 2022 blei det publisert 96 NVI-godkjente publikasjonar frå forskarar innan ulike felt.

Figuren under viser ulik statistikk knytt til forskarutdanning og vitskapelig publisering i Helse Møre og Romsdal.

Statistikken viser ei jamn og positiv stigingstrend i publikasjonstal (doktorgradsavhandlingar følgjer ikkje med) frå 2010 til tiårsskiftet 2020.​

Basert på den gjeldande statistikken vil utsiktene vere gode for å oppretthalde denne positive publikasjonstrenden.

2222
Bildetekst

 

 

Sjå oversikt over publikasjonar og doktorgradsavhandlingar ved Helse Møre og Romsdal her.

 

Tilbake til Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse.​

 

Sist oppdatert 02.04.2024