Allmenlege i spesialisering

ALIS

Vi tilbyr ALIS-teneste ved sjukehusa våre, i samarbeid med kommunane. Dersom du er ALIS og treng slik teneste, ta kontakt med leiaren din.

Sist oppdatert 09.05.2023