Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i blodsjukdommar i Helse Møre og Romsdal

I Helse Møre og Romsdal er det hematologiske tilbodet ein del av dei medisinske avdelingane i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Illustrasjonsbilete
Det er tilbod om LIS-utdanning etter ny spesialitetsstruktur ved både Ålesund, Molde og Kristiansund sjukehus. Volda sjukehus vil og etablere slikt tilbod snart. Det hematologiske miljøet og tilbodet er størst i Ålesund, men dei to andre avdelingane har og høg aktivitet og eit bredt behandlingstilbod til pasientane. For læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket, treng du teneste ved eit universitetssjukehus.


Spesialisering i blodsjukdommar ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i blodsjukdommar ved Molde sjukehus

Spesialisering i  blodsjukdommar ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 23.05.2023