Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi i Helse Møre og Romsdal

Bryst- og endokrinkirurgi
I Helse Møre og Romsdal er behandlingstilbodet innan bryst- og endrokrinkirurgi sentralisert til Ålesund sjukehus. Der utgjer fagmiljøet ein del av kirurgisk avdeling, som er organisert i Klinikk for kirurgi. Det er tilbod om LIS-utdanning i bryst- og endokrinkirurgi ved avdelinga i Ålesund. Du får oppfylt dei fleste læringsmåla i spesialiteten i vårt foretak, men du treng og teneste på universitetssjukehus for å dekke læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket.

​Spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi ved Ålesund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 24.04.2023