Føretak vi samarbeider med

Vi tilbyr våre legar ei heilheitleg utdanning og har inngått avtale med andre foretak om spesialiseringsperiode for dei læringsmåla vi ikkje kan dekke ved våre sjukehus. Lengda på spesialiseringsperiode varierer mellom dei ulike spesialitetane.

​For gjennomføring av spesialiseringsperiode har vi til no inngått avtale med to andre helseføretak. Det er St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo Universitetssjukehus i Oslo.

Du kan lese meir om desse føretaka via lenkene under.

St. Olavs hospital

Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 02.05.2023