Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i medisinsk mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal

Avdeling for medisinsk mikrobiologi leverer tenester til primærhelsetenesta og alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal. Avdelinga har laboratorie ved sjukehusa i Molde og Ålesund. Laboratoriet i Molde er hovud-laboratorium og kontorstad for legane på avdelinga.

Frå laben i Ålesund.

Frå laben i Ålesund.

Legane følgjer dagleg opp diagnostikk utført ved begge laboratoria og har regelmessig nærvære, også ved laboratoriet i Ålesund. Det vektleggast tverrfagleg samarbeid med kliniske avdelingar, og leger frå avdelinga deltar i infeksjonsteam og kliniske visittar saman med infeksjonsmedisinere og farmasøytar.

​Spesialisering i medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 02.05.2023