Videoar om helsefagleg simulering

Å øve i trygge rammer bidreg til auka kvalitet og utvikling av klinisk praksis. I samarbeid med NTNU har vi laga en serie med korte filmar som viser eit simuleringsscenario frå A til Å, med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Introduksjon til simulering

Simuleringsscenario - brief

Simuleringsscenario - debrief

Korleis lage eit simuleringsscenario?

Sist oppdatert 21.11.2023