Løftar behandlingskompetansen innan kjevekirurgi

Kjevekirugisk seksjon i Ålesund inviterer til kurs for spesialister innan kjevekirugi

Publisert 30.05.2024
Sist oppdatert 05.06.2024
En mann og kvinne som poserer for et bilde
Kjevekirugisk seksjon v Reidun Lunde og Lado Lako Loro i Ålesund inviterer til kurs for spesialister.

Nasjonalt kurs i kjeveleddkirurgi vert arrangert av Helse Møre og Romsdal, Ålesund 5-6. september. Kurset er eit spesialkurs retta mot oral- og kjevekirurgar som får tilvist pasientar med kjeveleddsproblem og pasientar med kroniske orofaciale smerter.

Kurset vil dekke ei rekke tema innan kjevekirurgiske teknikkar. Deltakarane vil få lære både gjennom teoretiske førelesningar og praktiske øvingar

Nyaste standardane og teknologiske metodane
-Dette er ei unik moglegheit for fagfolk som ønskjer ei djupare innsikt eller oppfrisking innan  kjeveleddsinjeksjoner, artrocentese, artroskopi, og kjeveleddsoperasjonerar, forklarer kurshaldar overtannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, dr. odont. Lado Lako Loro.

Saman med seksjonsleiar for kjevekirurgi  Ålesund, Reidun Lunde arrangerer han kurset som inneheld dei nyaste standardane og teknologiske metodane i kirurgiske prosedyrer. Målgruppa for kurset er spesialistkandidater i oral kirurgi og oral medisin/maxillofacial kirurgi som ønsker mer kunnskap om diagnostikk og kirurgiske intervensjoner i kjeveledd.

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin/maxillofacial kirurgi som ønsker mer trening i f.eks kjeveleddsinjeksjoner og artrocentese og oppfrisking i indikasjoner om de ulike prosedyrene.

Nasjonalt kurs 
Ved å samle ekspertar og fagfolk frå heile landet, håpar vi å fremme ein kultur for kontinuerleg læring og forbetring innen kjeveleddskirurgi, legg  Lado Lako Loro. Interessen for kurset har vore stor, og vi forventar deltakarar både  frå lokalt og nasjonale helseføretak. Påmeldinga er no åpen, og Lado Lako Loro  oppfordrar kollegaer til å melde seg på tidlig for å sikre plass.

Klikk her for meir informasjon og påmelding