Utdanning og studentar

Sommervikarene trår til: – Studentene er ein kjempeviktig ressurs for oss

Kvar sommar inntar ei stor mengde sommarvikarar dei ulike sjukehusa i HMR.  Også denne sommaren har studentar bidratt til å halde drifta i gong på sjukehusa i ulike vikarstillingar

Publisert 01.09.2023

Vinn-vinn-situasjon 
-Det å ha vikarar om somaren har mange aspekt, det er positivt både for rekruttering og arbeidsmiljø. Seksjonsleiar Marit Vatsaas Vinje har hatt stor avlasting av vikarar på intensiv Ålesund i løpet av somaren.  

-Studentane er ein svært viktig ressurs for oss, dei har med seg både ny teori og praksis, og det ein stor fordel for oss at dei er i arbeidsmiljøet slik at vi kan lære av kvarandre.  

Studentar som ferievikarar

Seksjonsleiar Marit og student Malin klar for ein ny ettermiddag på intensivseksjonen i Ålesund

Malin Øksdal Svoren har jobba i barneavdelinga som sjukepleiar sidan 2014, ho har no starta på vidareutdanning som intensivsjukepleiar og om sommaren jobbar ho 4 veker på avdelinga.    

-Det har vore ein kjekk og lærerik sommar, fortel Malin Det er ein stor fordel å ha sommarjobb her medan eg studerer, det blir nesten som ein praksisperiode. Her på intensiven opplever eg at det er eit trygt miljø, eg sett stor pris på nye utfordringar der eg får god rettleiing undervegs. 

På Kreftavdelinga har dei og hatt studentar som vikarar. Seksjonsleiar Liv Ipsen påpeikar at det er ein viktig ressurs for avdelinga:  

Viktig for rekruttering
-Mange av vikarane vi har her om sommaren er studentar som får verdifull erfaring i spesialisthelsetenesta. Dette er kjempeviktige ressurser for oss. Og det er fleire dimensjoner over det. Det eine er at dei held drifta i gong under ferieavviklinga, men det er og viktig for rekrutteringa.  
Liv IpsenLiv Ipsen er takknemlig for studentar som held hjula i gong om somaren


-Her hos oss jobbar ein med fleire grupper helsepersonell, så ein må ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner. Ofte møter ein menneske i ein vanskeleg livssituasjon, derfor er empati og tillitsskapende evner viktig, seier seksjonsleiaren.  ​

Førebuing på arbeidskvardagen
Ronja Strømsnes studerer bachelor i sjukepleie på NTNU. Denne sommaren er det første gong ho jobbar på sjukehuset. Ho synes det er svært positivt å sjå situasjonar ho kan kome opp i som ferdig utdanna, på denne måten kan ho førebu seg godt på ansvaret som ventar ho, og det sett ho stor pris på. Ronja skal i praksis i spesialisthelsetenesta innan psykiatri på hausten, ho ser fram til å få moglegheita til å få erfaring på dette området også. 

Sunniva

Ei av dei som har hatt sommerjobb i sommer er Sunniva Bringslid Harnes

Sunniva har sidan 2021 tatt spesialisering innan kreftsjukepleie, ho var ferdig utdanna i sommar og har vore vikar på Kreftavdelinga i Ålesund der ho no jobbar. Første møtet med Kreftavdelinga fekk ho då ho hadde praksis på tredje studieåret i bachelorutdanninga 

-I utdanninga som kreftsjukepleiar har eg fått brei kunnskap i praktisk medisinsk arbeid og fordjupa meg innan førebygging, behandling, lindring og rehabilitering. I jobben min møter eg både pasientar og pårørande i livskriser, som treng støtte, lindring og rettleiing. Dette gjer det givande for meg å gå på jobb, seier Sunniva.