Kliniske studier

På denne sida finn du informasjon om kliniske studier ved sjukehusa i Noreg. Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som blir utført på menneske for å undersøke verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøke korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknadane er akseptable.

Ingenting samsvarer med søket.

  • Pass på at orda er stava riktig.
  • Prøv meir generelle søkeord.
  • Prøv færre søkeord.