CetoSkin

CetoSkin: Effekten av fiskeolje på atopisk eksem

Ernæringsstudien CetoSkin skal undersøke om en ny type fiskeolje kan påvirke grad og utbredelse av atopisk eksem. Kvinner og menn i alderen 18-80 med mild til moderat atopisk eksem skal ta kapsler med enten fiskeolje eller placebo i 6 måneder.

Om studien

Ved atopisk eksem kan man ofte se endringer i fettinholdet i huden. Endringen kan påvirke hudbarrieren og blant annet føre til inflammasjon i huden. Omega-3 fettsyrer som EPA og DHA har vist seg å ha anti-inflammatoriske egenskaper, og har blant annet blitt forsket på i forhold til effekten på hudkvalitet. Andre fettsyrer, som langkjedede, enumettede fettsyrer, er i mindre grad forsket på. Ketolinsyre er et eksempel på en slik fettsyre. Tidligere studier har vist at ketolinsyre har en anti-inflammatorisk effekt.

Prosjektet skal undersøke om fiskeolje rik på ketolinsyre kan påvirke grad og utbredelse av atopisk eksem. Deltakere skal ta kapsler med enten fiskeolje eller placebo i 6 måneder. Det skal utføres en klinisk hudundersøkelse  av helsepersonell, og deltakerne skal fylles ut ulike skjema for å undersøke eventuelle endringer i opplevelsen av atopisk eksem samt livsstil og kosthold. Det skal også tas blodprøver og hudprøver 4 ganger i løpet av studien. Hudprøvene tas med tape som klistres på huden og drar med seg de ytterste hudlagene.

Vitskapleg tittel

CetoSkin: Effekten av fiskeolje på atopisk eksem

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.12.2023 fram til 01.10.2024

Kven kan delta?

De som kan delta i studien er kvinner og menn i alderen 18-80 år, som har mild til moderat grad av atopisk eksem, og er villige til å ta studiekapsler i 6 måneder. Deltakerne må også være villig til ikke å bruke kosttilskudd med omega-3  i 1 måned før studiestart og under studien. Deltakerne kan ikke ha fiskeallergi, eller være gravid/ammende. Deltakere kan heller ikke delta om de bruker oral behandling av atopisk eksem, har autoimmune sykdommer (bortsett fra astma og luftveisallergier) og de kan ikke ha andre hudsykdommer.

Studien starter 1.12.23 og varer til rundt 1.10.24

Kva inneber studien?

Ver merksam

Fordeler med studien er at man får undersøkt grad av atopisk eksem av autorisert helsepersonell. Man vil også bidra i forskning på effekten av fiskeolje på atopisk eksem.


Mulige ulemper er stikk i armen ved blodprøve som kan gi noe ubehag og en hudprøve som kan gi et rødt merke noen timer etterpå. Det er også restriksjoner for bruk av kosttilskudd med omega-3 før og under studien.  

Kontaktinformasjon

Potensielle deltakere tar kontakt på mailadressen kliniskforskingspost@helse-mr.no.

Kontaktpersoner er Dag Arne Lihaug Hoff ved Klinisk Forskingspost HMR og prosjektleder Lisa Kolden Midtbø ved Møreforsking AS.