PREHABSTUDIEN

Effekt av prehabilitering på funksjon og pasienttilfredshet etter operasjon med totalprotese i kneleddet

I denne studien ønsker vi å se om maksimal styrketrening utført før kneprotese operasjon bedrer resultatene etter operasjonen. Altså om operasjonen blir mer vellykket. Det er det gode grunner til å anta.

Om studien

Cirka 20 prosent av pasientene som får kneprotese er ikke fornøyd etter inngrepet. I tillegg har en del av de som er fornøyde problemer med å oppnå samme kraft i lårmuskulaturen som før artrosen og operasjonen. Det er mye som tyder på at maksimal styrketrening før operasjoner er gunstig for resultatet man oppnår etter operasjonen, både på kort og lang sikt. I tillegg blir rehabiliteringen etter operasjonen enklere. Vi ønsker derfor å undersøke dette på en vitenskapelig måte.

Vitskapleg tittel

Effekt av prehabilitering på funksjon og pasienttilfredshet etter operasjon med totalprotese i kneleddet.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 04.09.2023 fram til 30.08.2024

Kven kan delta?

Pasienter som har artrose (slitasjegikt) i kneleddet, og som skal opereres med kneprotese for dette. Man må være mellom 50 og 80 år. Mer info kan finnes på Clinicaltrials.gov. Søk etter Clinical Trials ID: NCT05892133

Kva inneber studien?

Deltakelse vil innebære at du enten blir tildelt en gruppe som skal møte til trening hos fysioterapeut, eller en gruppe som følger dagens preoperative tilbud. Det er 50% sjanse for å havne i hver av gruppene. Treningen av pasientene foregår enten på Høgskolen i Molde eller Sykehuset i Kristiansund, avhengig av hva som er mest praktisk for pasienten. Undersøkelsene som gjøres i prosjektet vil foregå på dager da du normalt vil måtte møte på sykehuset til polikliniske avtaler eller selve operasjonen. Om du blir tildelt gruppen som skal følges opp av fysioterapeut vil det innebære tre treninger per uke i totalt 8 uker med en varighet på ca. 40 minutter. Den andre gruppen følges som normalt før operasjon, og du får en aktivitetsdagbok som skal føres frem til operasjon.

Undersøkelsene i prosjektet vil bestå av spørreskjema, tester av fysisk funksjon og muskelstyrke. Dette vil medføre et tillegg på inntil en time ved dine allerede oppsatte polikliniske avtaler.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg: Alder, kjønn, høyde, vekt, funksjonsmål, røntgenbilder med vurdering fra pasientjournal, tid fra henvisning til operasjon, andre sykdommer fra pasientjournal, blodprøvesvar fra pasientjournal, gangfunksjon, balanse, muskelstyrke og pasienttilfredshet.

 

Studien passer for pasienter med artrose som skal opereres med kneprotese, og som er villige/har mulighet til å delta i et ordentlig treningsprogram. Alder skal være mellom 50-80 år.

Ver merksam

De ekstra undersøkelsene i forkant og etter operasjon kan bidra til å gi ortoped og fysioterapeut et bedre beslutningsgrunnlag for videre henvisning og rehabilitering. Du vil få større mulighet til å snakke med fagpersoner på sykehuset både før og etter operasjon og få tettere oppfølgning, som kan være en fordel med tanke på å få svar på ting du lurer på. 

Om du skal trene hos fysioterapeut kan det å sette av tid være en ulempe. Man kan også oppleve muskelstølhet som følge av trening. Vi tror det kan være en stor fordel å ha trent opp muskulaturen godt på forhånd av en operasjon, men det vet vi ikke. Det er dette vi ønsker å vise eller avkrefte med denne studien. 

Kontaktinformasjon

Treningen av pasientene foregår enten på Høgskolen i Molde eller på Sykehuset i Kristiansund, avhengig av hva som er mest praktisk for pasienten.

Pasienter henvises på vanlig måte av fastlegen til kneprotese ved Sykehuset i Kristiansund. Det er en forutsetning av man har tatt vanlige røntgenbilder som viser artrose.

Prosjektleder er Ole Kristian Berg ved Høgskolen i Molde, epost: ole.k.b.berg@himolde.no, tlf: 71214000.

Lokal prosjektleder ved Sykehuset i Kristiansund er overlege Frank-David Øhrn, PhD, epost: frank-david.ohrn@helse-mr.no,  tlf: 7112000

Kontaktperson på Sykehuset i Kristiansund er Myrthle Hoel, epost: Myrthle.Slettvag.Hoel@helse-mr.no  tlf. 71120000.

Hovedansvarlig for treningen ved Sykehuset i Kristiansund er Mariann Flatø Dragseth, epost: Mariann.Flato.Dragseth@helse-mr.no, tlf: 71120000