Hoftebrudd - behandling med ny treningsstrategi etter operasjon

Evaluering av ny opptreningsmodell etter hoftebrudd.

Om studien

Engelsk tittel: Early Maximal Strength Training following Hip Fracture Surgery: Impact on Muscle Strength, Walking Efficiency and Bone Density

Vitskapleg tittel

MST som tidlig behandling etter hoftebruddsoperasjon: Effekt på muskelstyrke, muskeleffektivitet ved gange, beinhelse og daglig funksjon

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Pasienter som er kirurgisk behandlet colli femur eller trochantær fraktur.
Alder: fra 65 år og eldre
Uten kognitiv svekkelse, MS, myopati eller alvorlig KOLS og hjertesvikt.

Pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene, og er operert ved Molde og Kristiansund sykehus, vil bli kontaktet for forespørsel om deltakelse.

Kva inneber studien?

Hoftebrudd har høy forekomst i Norge og er en meget alvorlig bruddskade som medøfrer stor helsebelastning. Den største helserisikoen i forløpet etter et slikt brudd er inaktivitet, som forårsaker en negativ spiral med stadig svakere muskler og benbygning. Vi ønsker å utføre en randomisert kontrollert studie for å se om målrettet og spesifikk styrketrening kan stoppe den negative spiralen. Treningsintervensjonen vil bli igangsatt tidlig etter utskrivelse fra sykehus og vare i 8 uker. Den vil bestå av trening av de store muskelgruppene i underekstremitetene, med høy intensitet. Treningen vil foregå som en integrert del av rehabiliteringsforløpet. Deltakerne vil måles på b.l.a. styrke, beintetthet, gangfunksjon, balanse og mental helse. Resultatet vil vurderes opp mot kontrollgruppen som mottar dagens behandling. Vi ønsker også å undersøke langtidseffektene etter 12 mnd., spesielt med tanke på pasientenes selvstendighet og risiko for nye brudd.

Ver merksam

Fordeler:
Tett oppfølging i 8 uker etter utskrivelse.
Undersøkelse av beintetthet dekkes ved deltakelse.

Ulemper:

Vil kreve noe mer tid enn standard oppfølging etter utskrivelse.
Gangtest med maske, kan oppleves ubehagelig

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Ole Kristian Berg
E-post: olbe@himolde.no