Sammenligning av to operasjonsmetoder ved innsetting av hofteleddsprotese hos pasienter med lårhalsbrudd

Ved Kristiansund sykehus benyttes flere operasjonsmetoder ved innsetting av hofteleddprotese hos pasienter med hoftebrudd med feilstilling. Formålet med denne studien er å undersøke om metoden fremre tilgang gir tidligere mobilisering og raskere rehabilitering enn den tradisjonelle metoden med direkte lateral tilgang ved å se på hoftefunksjon etter operasjon.

Om studien

Det skal rekrutteres 130 pasienter som er over 50 år. Deltakelse innebærer at pasienten randomiseres til behandling med en av de to veletablerte metodene. Videre vil deltakerne få en tett oppfølging av fysioterapeut, som vil måle hoftefunksjonen to, seks og tolv uker og 1 år etter operasjonen. Det vil også bli uført en ekstra røntgenundersøkelse 1 år etter operasjonen. Spørreskjemaer om helse og livskvalitet skal også fylles ut på de samme tidspunktene som en del av studien. Deltakerne skal også registrere subjektiv smerte dag 1 og 4 etter operasjonen. I tillegg skal man analysere en markør for muskeltraume (creatine kinase) i blodprøver som allikevel tas. Studien er samtykkebasert og skal danne grunnlag for en doktorgrad.Vitskapleg tittel

En randomisert studie som sammenligner direkte fremre tilgang med direkte laterale tilgang hos pasienter med fractura colli femoris som skal opereres med totalprotese.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 26.11.2018

Kven kan delta?

Det er pasienter over 50 år som pådrar seg lårhalsbrudd som er aktuelle for studien.

Kva inneber studien?

Alle pasientene som blir inkludert i studien vil få en helprotese, dvs. både delen i bekkenet og delen i lårhalsen blir byttet ut. Hvis du ikke deltar i studien kan du også bli operert med en halvprotese, dvs. at kun delen i lårhalsen blir byttet ut. Fordelen med en helprotese er at den holder seg noe lengre hvis du er en aktiv pasient. Ulempen med en helprotese vil være noe lengre operasjonstid.

Kontaktinformasjon

John Magne Hoseth, epost: John.Magne.Hoseth@helse-mr.no