Slyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av ledd

Om studien

Vi har startet et forskningsprosjekt med en ny operasjonsmetode, slyngemetoden. Den gjøres via kikkhull og gir derfor vanligvis mindre smerter etter operasjonen og et bedre kosmetisk resultat enn mer omfattende prosedyrer/operasjoner.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Pasienter som lider av en ustabil skulder kan bli henvist til vurdering ved vår poliklinikk.
Ulike typer kriterier for å bli inkludert i studien.

Pasienter skal ikke ha gjennomgått andre inngrep i skulderen bortsett fra tidligere Bankart fiksering eller plikering av kapsel.

Kva inneber studien?

Det eksisterer flere forskjellige operasjonsmetoder som forhindrer at skuldre går ut av ledd. Hvilken metode som brukes bestemmes etter hvilken skade det er i skulderleddet. De enkleste skadene repareres med en kikkhullsoperasjon kalt Bankart operasjon. Ved større skader brukes i de fleste tilfellene en mer komplisert operasjon som kalles Latarjets operasjon. Den gjøres med et større operasjonssår da den vanligvis ikke er utført med kikkhullsteknikk. Den har endel komplikasjoner selv om operasjonen hos de fleste gir et godt resultat.

Vi lager en slynge av et senetransplantat tatt fra kneet ditt rundt en av musklene i skulderen som er viktig for å hindre at skulderen skal gå ut av ledd. Samtidig vil deler av transplantatet forsterke leddet. Denne senen blir brukt rutinemessig i mange stabiliserende operasjoner i dag. Det gjelder både skulder- og kneoperasjoner og andre ledd hvor en trenger vevsforsterkning.

Den nye slyngeoperasjonen har kirurgene som skal operere deg testet og utviklet i laboratorier i England og Tyskland i samarbeid med ansatte der.
Prosjektet innebærer at du får skulderen din reparert med slyngemetoden. Operasjonen blir utført med vanlig narkose og forløpet blir som ved en annen skulderstabiliserende operasjon. Etter operasjonen må du bruke en fatle i 4 uker og skal følge anbefalt rehabilitering i samråd med fysioterapeut.
Vi tar MR av skulderen din etter 3, 12 og 24 måneder med påfølgende samtale hos en av kirurgene og samtidig vurdering av en fysioterapeut.

Du skal ikke betale noe for undersøkelsene etter operasjonen. Undersøkelsene før operasjonen må du betale siden det er undersøkelser som tas uansett operasjonsmetode. Deltagelse i denne studien vil medføre noe økt tidsbruk for deg på grunn av de ekstra polikliniske konsultasjonene samt skjemautfyllinger og røntgen/MR undersøkelser. Dette for å gi deg en god og nøye oppfølging.

Ver merksam

Utfra våre erfaringer til nå antar vi at faren for komplikasjoner ved denne operasjonen er mindre enn ved det andre operasjonsalternativet. Skulle slyngeoperasjonen være mislykket vil vi kunne gjøre ett åpnet stabiliserende inngrep (Latarjets operasjon) uten fare for større komplikasjoner. Dette er en fordel siden vi ikke har forandret på anatomien i skulderen din.

Kontaktinformasjon

Alle pasienter blir inkludert og operert ved Ålesund Sykehus.
Studien går ut fra ortopedisk avdeling Ålesund med samarbeidspartnere fra Universitetet i Hannover, Tyskland samt Lovisenberg Sykehus, Oslo og St.Olavs Sykehus, Trondheim.

Ta kontakt per mail ved behov for ytterligere informasjon eller ønske om å få tilsendt skriftlig informasjon.

Jan Arild Klungsøyr, tlf 70105769
janarild.klungsoyr@helse-mr.no