Illustrasjon av Ålesund sjukehus

Byggeprosjekter Ålesund sjukehus

Fram til 2026 er det planlagt ei rekkje utbyggingar ved Ålesund sjukehus knytt til AIO-prosjektet (akutt, intensiv og operasjon) samt fleire følgeprosjekt som ny hovudinngang, ny adkomst og ombygging av hovudvestibylen. Ålesund sjukehus skal vere det mest spesialiserte sjukehuset i fylket, og med desse oppgraderingane så vil sjukehuset vere rusta for framtida.
Nyheiter

    Sist oppdatert 19.04.2023