Velferdstilbod

Vi har ei rekkje velferdstilbod for våre tilsette:

  • Personaltreningar ved alle fire sjukehusa
  • Bedriftidrettsaktivitetar av varierende art ved alle fire sjukehusa
  • Kunstlag ved alle fire sjukehusa
  • Tilskuddsordning frå Velferdsmidler til for eksempel Holmenkollstafetten
  • Rabattavtaler med lokale treningssenter, teater og sportsbutikkar

Du kan finne detaljar om velferdstilboda på Innsida

 

Sist oppdatert 08.12.2023