Vidareutdanning

Utdanning av helsepersonell skal vere med på å sikre kompetanse og nok helsepersonell i helsetenesten, både på kort og lang sikt. Helse Møre og Romsdal er praksisarena for en rekke faggrupper og ønsker å framstå med gode og attraktive læreplassar for alle relevante faggrupper.


Helse Møre og Romsdal samarbeider med utdanningsinstitusjonene om utdanning av helsepersonell, og stiller med praksisplassar og lærlingplassar i samsvar med dei aktivitetskrava som er gitt. 

Ta kontakt med seksjon for utdanning og kompetanse for meir informasjon

Sist oppdatert 08.12.2023