Leiinga i Helse Møre og Romsdal

Leiing

Her finn du oversikt over leiargruppa i Helse Møre og Romsdal.

 

 

Portrettbilde av Heidi NilsenKonstituert adm.dir. Heidi Nilsen

E-post: postmottak@helse-mr.no

Portrettbilde av klinikksjef Britt Rakvåg Roald

Britt Rakvåg Roald

Klinikksjef

britt.rakvag.roald@helse-mr.no 41 55 28 03

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Molde og Kristiansund

Portrettbilde av klinikksjef Elisabeth Siebke

Klinikk Ålesund sjukehus

Portrettbilde av klinikksjef Lars Erik Sjømæling

Lars Erik Sjømæling

Klinikksjef

lars.erik.sjomeling@helse-mr.no 90 50 01 13

Klinikk for prehospitale tenester

Portrettbilde av klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen

Mona Aagaard-Nilsen

Klinikksjef

mona.aagaard-nilsen@helse-mr.no 41 64 30 20

Klinikk for drift og eigedom

Portrett av klinikksjef Palma Hånes

Klinikk Volda sjukehus

Portrettbilde av klinikksjef Per Erik Tødenes

Per Erik Tødenes

Klinikksjef

per.erik.todenes@helse-mr.no 90 05 86 31

Klinikk for diagnostikk

Portrettbilde av klinikksjef Siri Talseth Frilund

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Portrettbilde av klinikksjef Ståle Hoff

Klinikk for psykisk helse og rus

Portrettbilde av fagdirektør Erik Solligård

Erik Solligård

Fagdirektør

erik.solligard@helse-mr.no​
Portrettbilde av Henrik Erdal

Henrik Erdal

Ass. fagdirektør og fagleg leiar for innføring av Helseplattformen i HMR

henrik.erdal@helse-mr.no 91 10 40 60
Portrettbilde av Helge Storøy

Helge Storøy

Direktør for e-helse og teknologi

helge.storoy@helse-mr.no​
Portrettbilde av Kjetil Lundberg

Kjetil Lundberg

HR-direktør

kjetil.lundberg@helse-mr.no​
Portrettbilde av May-Helen Molvær Grimstad

May-Helen Molvær Grimstad

Kommunikasjon- og samhandlingsdirektør

may.helen.molver.grimstad@helse-mr.no 93 06 35 69
Portrettbilde av Trine Sperre

Trine Sperre

Økonomidirektør

trine.sperre@helse-mr.no
Sist oppdatert 01.09.2023