Leiinga i Helse Møre og Romsdal

Leiing

Her finn du oversikt over føretaksleiinga i Helse Møre og Romsdal.

En mann som står foran en bygning

 

Administrerande direktør Olav Lødemel
E-post: postmottak@helse-mr.no

Portrettbilde av klinikksjef Britt Rakvåg Roald

Britt Rakvåg Roald

Klinikksjef

britt.rakvag.roald@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Molde og Kristiansund

Portrettbilde av klinikksjef Elisabeth Siebke

Elisabeth Siebke

Klinikksjef

elisabeth.siebke@helse-mr.no

Klinikk Ålesund sjukehus

Portrettbilde av klinikksjef Lars Erik Sjømæling

Lars Erik Sjømæling

Klinikksjef

lars.erik.sjomeling@helse-mr.no

Klinikk for prehospitale tenester

Portrettbilde av klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen

Mona Aagaard-Nilsen

Klinikksjef

mona.aagaard-nilsen@helse-mr.no

Klinikk for drift og eigedom

En mann som smiler til kameraet

Øyvind Nytun

Klinikksjef (konstituert)

oyvind.nytun@helse-mr.no

Klinikk Volda sjukehus

Portrettbilde av klinikksjef Per Erik Tødenes

Per Erik Tødenes

Klinikksjef

per.erik.todenes@helse-mr.no

Klinikk for diagnostikk

Portrettbilde av klinikksjef Siri Talseth Frilund

Siri Talseth Frilund

Klinikksjef

siri.beate.talseth-frilund@helse-mr.no​

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Portrettbilde av klinikksjef Ståle Hoff

Ståle Hoff

Klinikksjef

stale.hoff@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

En kvinne i dress

Heidi Nilsen

Viseadministrerande direktør

heidi.nilsen@helse-mr.no
Portrettbilde av fagdirektør Erik Solligård

Erik Solligård

Fagdirektør

erik.solligard@helse-mr.no​
Portrettbilde av Henrik Erdal

Henrik Erdal

Ass. fagdirektør og fagleg leiar for innføring av Helseplattformen i HMR

henrik.erdal@helse-mr.no
En person som smiler for kameraet

Randi Myhre

Økonomidirektør

randi.myhre@helse-mr.no
Portrettbilde av Helge Storøy

Helge Storøy

Direktør for e-helse og teknologi

helge.storoy@helse-mr.no​
Portrettbilde av Kjetil Lundberg

Kjetil Lundberg

HR-direktør

kjetil.lundberg@helse-mr.no​
Portrettbilde av May-Helen Molvær Grimstad

May-Helen Molvær Grimstad

Kommunikasjon- og samhandlingsdirektør

may.helen.molver.grimstad@helse-mr.no 93 06 35 69
Sist oppdatert 28.05.2024