Bilde/opptak på sjukehuset

Av omsyn til pasientar, pårørande og tilsette må media avklare fotografering før ein gjer opptak på sjukehusområda.

  • ​Ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga, eventuelt avdelingsleiinga for å gjere avtale
  • Ta kontakt med ein av dei tilsette ved avdelinga med ein gong du kjem
  • Avdelingsleiinga skal godkjenne stad for fotografering
  • Det skal ikkje fotograferast i korridor utan at dette er avklart med avdelinga
  • Når det gjeld filming i fellesareal på sjukehuset, skal dette avtalast med kommunikasjonsavdelinga

 

Sist oppdatert 22.03.2016