25 år i teneste på sjukehusa

– Det er viktig for oss å markere dette jubileet for å vise kor viktig ressurs dei tilsette er for Helse Møre og Romsdal som arbeidsgivar, sa dåverande personaldirektør Olav Finnøy under markeringa tidlegare i år.

Publisert 20.12.2016

​Finnøy heldt tale og delte ut litografiet "Holmen" av Ørnulf Opdahl under markeringane ved sjukehusa i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund.

25-årsjubilantane ved Kristiansund sjukehus 2016.

Kristiansund sjukehus: F.v. Marit Lie, Minda Eide og Geir Holthe.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
~

Molde sjukehus: F.v. Anne Helen Oppigård, Egil Arne Rørset, Lillyanne Blindheim-Rødal, Bente Mari Håseth Skotheimsvik, Geir Solemdal, Stein Bækkelund, Malmfrid Berg, Ivar Gotaas, Benthe Haugen, Helge Ødegård, Audhild Nauste, Bjarte Blakstad, Sylvi Anne Gammelsæter, Karin Oddveig Silseth og Karin Krogsæter Sørli. 

 

Volda sjukehus: F.v. Hilde Merete Hjelseth, Åsbjørg Strand Vassbotn, Theodora Van Dijk Festøy, Karl Petter Hove og Gerd Helen Moe Masdal.

Jubilantar frå Volda sjukehus som ikkje er med på bildet: Ann-Helen Myklebust Haugen, Mai-Britt Gjerde, Sissel Anita Øyen Hareide og Tor Vorren.   

 

Ålesund sjukehus: F.v. Elisabeth Siebke, Janne Korshamn, Iren Vigdis Ekroll, Reidunn Huse, Anne Fredriksen, Sonja Eriksen, Anniken Standal Remseth, Elisabeth Dypvik og Mette Nancy Gardien. 

Jubilantar frå Ålesund sjukehus som ikkje er med på bildet: Mona Rønning Svarstad Ida Grøtta Barstad, Synnøve Eidem, Marianne Eidslott, Eva Rosita Grindvik, Synnøve B Helgheim, Marit Kringlåk, Kristin Gjengedal Nes, Unni Tomren, Ann Helen Aakernes og Unni Olaug Aarø.