Ny utgåve av magasinet HELSE frå Helse Midt-Noreg

I magasinet HELSE kan du lese om Helseplattformen som skal gi oss betre samhandling, pakkeforløp, det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) og psykisk helsevern i regionen vår.

Publisert 02.11.2016