Sakspapir til styremøte den 26. oktober

Onsdag den 26. oktober er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakspapir ligg offentleg tilgjengeleg på nett.

Publisert 21.10.2016
Styremøte i Helse Møre og Romsdal

For å lese sakspapira kan du klikke her.

Vil du følge med på styremøtet i neste veke, kan du følge streamingen som blir sendt via helseføretaket si heimeside.