Strammer rutinene rundt elektronisk signering av prøvesvar

Helse Møre og Romsdal har kartlagt antall usignerte  prøvesvar i hele foretaket. - Papirrutinene må bort, sier medisinsk fagsjef Mariann Gammelsæther.

Hege Hegle
Publisert 29.02.2016

​Fylkeslegen ble i november 2015 informert om et stort antall usignerte prøvesvar ved en avdeling i helseforetaket.

Etter at foretaket hadde gjort rede for hva slags rutiner og prosedyrer som fantes, fastslo Fylkeslegen at helseforetaket hadde brutt kravet om forsvarlighet.

Ulik praksis

I lys av denne saken har helseforetaket sammen med klinikkene kartlagt omfanget av antall usignerte prøvesvar. Resultatet viser at et betydelig antall prøvesvar ikke er signert elektronisk. 

– Det har vært noe ulik praksis i signeringsrutiner i de ulike avdelingene. Mens noen har hatt rutiner for elektronisk signering i mange år, har andre fortsatt med papirrutiner inntil høsten 2015. Det har medført at et stort antall prøvesvar ikke er signert elektronisk, sier medisinsk fagsjef Mariann Gammelsæther.

– At prøvesvarene ikke er signert elektronisk, betyr ikke at de ikke har blitt vurdert og behandlet.  Poenget med å signere elektronisk er å kunne dokumentere at  prøvesvarene er sett og gjennomgått, og det er ikke like enkelt med papirrutinene som noen klinikker har fortsatt med, sier Gammelsæther.

Tett oppfølging

I den siste rapporten som ble oversendt til Fylkeslegen var totalsummen av usignerte prøvesvar er på 346 691 fordelt på ti klinikker.

I tråd med Fylkeslegens anmodning vil fagavdelingen i tett samarbeid med klinikkene sikre en kontinuerlig gjennomgang av elektronisk signerte prøvesvar fremover. Det finnes gode verktøy for å overvåke dette arbeidet videre, ifølge Gammelsæther.

– Alle klinikkene har fått pålegg om å utarbeide lokale signeringsrutiner for å sikre at den overordnede prosedyren blir fulgt, og det har blitt gjort et betydelig arbeid for å signere prøvesvar tilbake i tid.  I tillegg har verktøyet blitt enklere å bruke, slik at den elektroniske signeringen ikke skal ta så lang tid, sier Gammelsæther.

Publisert: 03:02.2016