Topptur som medisin

Denne veka starta det medikamentfrie behandlingstilbodet i psykisk helsevern.

Publisert 06.10.2016
Sist oppdatert 11.10.2016

Topptur

Mens pasientane svetta seg opp til fjelltoppen Fingeren ved Standal i Hjørundfjorden, kunne prosjektleiar Anja Bjørkavåg  glede seg over at det regionale, medikamentfrie behandlingstilbodet ved DPS Vegsund endeleg er i gang.  

– Dette har vi gleda oss til. Vi er veldig klare for å gjere ein innsats og jobbe for at pasientane skal få ei varig endring i liva sine, seier prosjektleiaren.

En person som smiler for kameraet

Anja Bjørkavåg

Intensivt opplegg

Denne uka vart dei tre første pasientane tatt imot til medikamentfri behandling i psykisk helsevern ved DPS Vegsund. Programmet er kjenneteikna som svært intensivt.

– På ein vanleg dag legg vi opp til tre terapeutiske tiltak, anten individuelle eller i gruppe på tre. Måndag var det rett på, fortel Bjørkavåg.

Les også:  Slik er den medikamentfrie behandlinga i psykisk helsevern.

I mars fekk DPS Vegsund oppdraget med å etablere ei medikamentfri eining for Midt-Noreg. 1. mai kom mandatet, og frå då har det vore ein intens periode med å få folk på plass og utvikle tilbodet.

Ein viktig del i etableringa av tilbodet har vore medverknad frå brukarane. Det er brukarorganisasjonane som har etterlyst eit slik tilbod, og i tråd med visjonen om pasienten sin helseteneste har helse- og omsorgsminister Bent Høie bedt alle regionale helseføretak om å etablere medikamentfrie avdelingar.

– Det har vore spennande å bidra i denne prosessen, og eg har veldig trua på måten dei har satt saman dette tilbodet på Vegsund, seier brukarrepresentant Eva-Brit Langva.

– Det er kjempeflott at det kom så raskt på plass i Helse Midt-Noreg, og i løpet av året kan ein seie noko om korleis tilbodet fungerer, legg ho til.

Medisinfritt behandlingstilbod i støypeskeia 

Sjå fleire bilete på Helse Møre og Romsdal si Facebook-side.

Kven kan få tilbod om medikamentfri behandling?

Personar med til dømes kronisk depresjon og angst eller langvarige relasjonsproblem/personlegheitsproblematikk.

Dette er behandlingsformene:

  • Intensiv, dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthald/ernæring
  • Aktiviserande miljøterapi
  • Gruppeterapi/psykoedukasjon
  • Musikkterapi
  • Mindfullness