Utlysing av forskingsmidlar

HMR skal tildele eigne stipend for forsking gjeldande for 2017. Alle som er ansatt minimum 50 % i føretaket er velkomne til å søke. Stipenda vil bli sett i samanheng  med den felles utlysinga frå Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU (heretter SO). Ein skal ikkje søke HMR direkte om desse stipenda.

Publisert 09.05.2016