Utlysning av midlar til helseinnovasjon

Helse Midt-Norge lyser no ut midlar for å styrke satsinga på innovasjon i regionen. Søknadsfrist er 12. september 2016.

Publisert 01.07.2016
Sist oppdatert 05.07.2016

En gruppe lyspærer

Eit berekraftig helsevesen treng løysingar som kan møte utfordringar i framtida. For å klare dette er forskning og innovasjon viktige verktøy. Med innovasjon meiner vi utvikling av nye produkter, tenester eller organisasjonsformer som er med på å styrke helsetenesta.

All informasjon om utlysninga finn du på temasida om innovasjon i Helse Midt-Norge.