Dialogmøte om utviklingsplan HMR HF

Dialogmøtet 19.januar 2018 arrangerast med bakgrunn i utviklingsplanarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF.

Lena Bjørge Waage
Publisert 21.12.2017
Sist oppdatert 11.11.2020
En collage av mennesker

​Justert utkast utviklingsplan etter offentleg høyring, leggast fram for styret i Helse Møre og Romsdal HF 21. februar.

Nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal (SNR) er ein vesentleg del av utviklingsplanarbeidet for helseføretaket. Med bakgrunn i behov for kommunal medverknad i høve til planlegging av SNR , vert SNR-prosjektet også ein del av tema for dialogmøtet.

Målgruppe:

Politisk-, administrativ- og fagleiing  i kommunane, styret, administrativ- og fagleiing i helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket.
KS, Fylkeskommunen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF. Utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal.
Tillitsvalde og verneteneste.

Mål:

Informasjonsutveksling, dialog og forankring av utviklingsplanen inklusiv SNR. 

Dialogmøtet vert arrangert på Quality Hotel Grand Kristiansund og det vert bestilt dagpakkar til alle deltakarane.
Arrangementet har inga kursavgift og inkluderer lunsj.

Sted:

Quality Hotel Grand Kristiansund
Bernstorffstredet 1
6509 Kristiansund

Kontaktperson for arrangementet:

Lena Bjørge Waage

95482196
lena.bjorge.waage@helse-mr.no


Meld deg på her