Hjelp til å velje

Når du får tilvising til undersøking eller behandling på sjukehus, har du rett til å velje behandlingsstad. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av ein pasientrådgivar!

Publisert 22.05.2017
Illustrasjon, pasientrådgivar og pasient.

​– Vel behandlingsstad og få kortere ventetid, oppmodar Astrid Brudeseth, ansvarleg  for informasjonstenesta  vel behandlingsstad i Helse Midt-Noreg.

Som pasient kan du kontakte ein pasientrådgivar og få råd om val av behandlingsstad og rettane dine. Du kan også få hjelp til å finne avtalespesialist eller tilbod innan ordninga Raskere tilbake.

– For å ta gode val om eiga helse, er det nødvendig med relevant informasjon. Pasientrådgivarar har teieplikt og hjelper deg gjerne viss du ønsker individuelle råd, seier Astrid Brudeseth.

Har du spørsmål til korleis du skal gå fram for å velje behandlingsstad, og kva dette kan ha å seie for deg? Ta kontakt med fastlegen din eller ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgivar.

Vel behandlingstad og få raskare hjelp!

Du finn meir informasjon på helsenorge.no/velg-behandlingssted/fa-hjelp-til-a-velge