Jublar for tildeling frå Forskingsrådet

Helse Møre og Romsdal startar omfattande og viktig forskingsprosjekt om behandling av tarmbetennelsessjukdommen ulceriøs kolitt.

Publisert 03.02.2017