Røykutvikling i barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund

Etter kl. 3 natt til 26. april oppsto det røykutvikling i kjøkkenet i 2. etg ved barne- og ungdomsavdelinga ved Ålesund sjukehus. Sju pasientar med pårørande blei evakuert og er fordelt til aktuelle avdelingar i sjukehuset og pasienthotellet.

Publisert 26.04.2017
Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund

Ingen pasientar har fått fysiske skadar, men ein pårørande som blei utsett for røyk er til sjekk i sjukehuset. Det er ikkje nødvendig å evakuere pasientar frå neonatalavd. I 3. etg.

Fire tilsette har vore utsett for røyk, der ein til to truleg vil få en sjekk i sjukehuset.

- Vi er veldig glad for at det har gått så bra med pasientar, pårørande og tilsette, seier avd.sjef Elisabeth Siebke, avdelingssjef for barnemedisin og habilitering i Helse Møre og Romsdal.

Siebke arbeider nå for å finne ut omfanget av røykskadene i etasjen og når de kan ta lokalene i bruk.