Sakspapir til styremøtet 29. november

Onsdag 29. november er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakslista er no lagt ut på nett.

Publisert 22.11.2017

Gå inn på styreadministrasjonen for å lese meir.

Vil du følgje med på styremøtet, kan du følge streamingen som blir vist frå våre nettsider.