Ustabile telefonlinjer i Molde og Kristiansund

Etter eit strømbrot på Molde sjukehus, har det vore nokre problem med ustabile telefonlinjer.

Publisert 26.07.2017
En stor hvit bygning

​Telefonnettet på sjukehusa og institusjonane i Nordmøre og Romsdal har vore noko ustabilt etter eit strømbrot på Molde sjukehus i går.

Det er satt i gong eit arbeid med å finne feilen og rette opp i problema.

Dersom  du ikkje kjem gjennom på direktenummeret, så ring sentralbordet på telefon 71 12 00 00.

Nødnummeret 113 fungerer som normalt.