Helseplattformen fortsetter anskaffelsesprosessen med Epic

Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Guri Viken
Publisert 31.05.2018
Ikon

Om konkurransen

​Fire leverandørselskap leverte tilbud i konkurransen om Helseplattformen i mai 2017. I oktober sto anskaffelsesprosjektet igjen med tre av disse, og siden januar har de to selskapene Epic og Cerner Norge konkurrert om å levere løsningen. Cerner har nå konkludert med at de ikke vil levere et endelig tilbud.
 
Cerner støtter fullt ut det overordnede målbildet om «Én innbygger – én journal», men vi har kommet fram til at det forretningsmessige grunnlaget ikke er til stede for å møte spesifikke utviklingskrav fra Helseplattformen, sier Amanda Green, som har tittelen vice president and general manager for Cerner i Norden og BeNeLux-landene.
 
Programdirektør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik sier at dialogen med Cerner har vært god og har gitt uvurderlig innsikt gjennom hele prosessen.

– Vi ville ha foretrukket å avslutte med et endelig tilbud fra Cerner. Basert på den gode dialogen vi har hatt har vi likevel etablert et godt grunnlag for å sluttføre anskaffelsen av en helhetlig løsning.
 
Både Helse Midt-Norge og Cerner kjenner en sterk forpliktelse til å opprettholde et godt partnerskap for fremtidig vedlikehold og support av journalsystemet Doculive, dagens journalløsning ved sykehusene i regionen, fram til den nye Helseplattformen er fullstendig implementert.

Les mer om Helseplattformen her