Nytt styre i Helse Møre og Romsdal

Her er dei nye styremedlemmane.

Publisert 05.03.2018
Grafisk brukergrensesnitt

I føretaksmøte mellom Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal ble namna på dei nye eigaroppnemnde medlemmane kjend. 

Dei nye namna er:

 • Styreleiar Ingve Theodorsen
 • Toril Forbord
 • Bjarne Storset
 • May-Helen Molvær Grimstad
 • Nils Kvernmo

- Som region står Helse Midt-Norge overfor store oppgåver dei neste åra.  Styra i helseføretaka våre vil ha ein viktig funksjon i å følge opp drift og bidra til å utvikle tenestetilbodet innan spesialisthelsetenesta. Tunge investeringar i både bygg og teknologi vil gi oss nye moglegheiter og dette arbeidet vil involvere mange menneske. Difor er eg svært tilfreds med sammensetting og den kompetansen som er samla i dei nye styra. I tillegg har vi lagt vekt på geografisk breidde, at det skjer læring på tvers og at vi skapar gode føresetnadar for samarbeid, seier styreleiar Tina Steinsvik Sund i ei pressemelding frå Helse Midt-Norge.

Les også: Her er den nye styreleiaren i Helse Møre og Romsdal


Dei som går ut er:

 • Styreleiar Stein Kinserdal
 • Nestleiar Petter Bjørdal
 • Svein Anders Grimstad
 • Kirsti Slotsvik

Her er det nye styret:

 • Styreleiar Ingve Theodorsen
 • Torild Forbord, eigaroppnemnd
 • Bjarne Storset, eigaroppnemnd
 • May-Helen Molvær Grimstad, eigaroppnemnd
 • Nils Kvernmo, eigaroppnemnd
 • Anette Lekve, tilsettrepresentant
 • Jan Arve Antonsen, tilsettrepresentant
 • Mikal Gjellan, tilsettrepresentant


Første møte for det nye styret er fredag 16. mars.