Sakspapir til styremøtet 16. mars

Fredag 16. mars er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkallinga og sakslista er no lagt ut på nett.

Publisert 09.03.2018
Illustrasjonsbilde, styredokument på nettbrett.
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Gå inn på styreadministrasjonen for å lese meir.

Vil du følgje med på styremøtet, kan du følge streamingen som blir vist frå våre nettsider.