Strømmen tilbake etter kabelbrudd på Hjelset

Strømmen til sjukehusdrifta på Hjelset er tilbake. Under anleggsarbeid 15.mai gravde entreprenøren over kabler til strøm, varme, telefon, data og sikkerhetsalarmer på Hjelset.

Guri Viken
Publisert 15.05.2018
En bygning med parkeringsplass

Elektrikere og fiberleverandør ble raskt varslet og fikk håndtert skadene. Strømmen er tilbake i alle bygg og ansatte har tilgang til pasientjournaler og sikkerhetsalarmer.

Det er fremdeles noe ustabile telefonlinjer. Pårørende og andre som ønsker å nå vakta på Hjelset kan ringe telefon: 95 99 98 32

Bakgrunn for hendelsen:

I forbindelse med graving av grøft for varmeledning ble det gravd over en trase på til sammen 7 kabler. Det er svakstrøm og signalkabler som går fra område kjøkken og ned til Paviljong A.
Før arbeidet startet opp ble det gjennomført kabelpeiling i området og påvist kabler som er kjent og merket.
Kablene som ble over gravd er interne kabler på privat grunn, fra ca. 40-tallet og utover mot 70-tallet.
Disse kablene er ikke merket eller tilgjengelig for peiling og kablene lå i et jordlag ca. 20-30 cm under jord og røtter.